Sunday 7 March 2021
کد خبر : 11
تاریخ انتشار : شنبه 2 نوامبر 2019 - 8:53
- بازدید

جدول آخرین وضعیت اعلام اموال نمایندگان مجلس به قوه قضاییه

آخرین وضعیت اعلام اموال نمایندگان مجلس به قوه قضاییه به علاوه مواضع وکلای ملت در این باره منتشر شد.

بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی، دارایی رهبر، رئیس جمهور، وزیران و معاونان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضائیه و یک ماه بعد از اتمام مأموریت اموال باید اعلام شود.

همچنین بر اساس این قانون، مسؤولان باید تعهد بدهند که لیست اموال خود را اعلام کنند و این شرط تصدی‌هاست و به غیر از اصل ۱۴۴ قانون اساسی و فهرست مربوطه، ۲۴ عنوان و مسؤولیت شامل این قانون می‌شود که باید این متصدیان، اموال خود و خانواده شان را ثبت کنند.

در این فهرست، نمایندگان مجلس، اعضای مجمع تشخیص نظام و شورای نگهبان، تا رده مدیر کلی در سازمان‌ها قرار دارند و در واقع حدود ۲۵۰ هزار نفر شامل این قانون می‌شوند که باید اموال خود را لیست و اعلام کنند.

به گزارش فارس:صورت دارایی‌ها، ۷ مورد شامل کلیه اموال غیرمنقول که شامل ملک و املاک است، حقوق دارای ارزش مالی، سرمایه‌گذاری‌ها و حق انتقال آنها، اوراق بهادر، موجودی حسابها در بانکها و صندوق ها، مطالبات، دیون و هرگونه منبع درآمدی مستمر از دیگر این موارد است.

اگر مسؤولان لیست اموال خود را اعلام نکنند یا اطلاعات ناقص باشد و کتمان کنند مشمول مجازات تعزیری درجه 6 می‌شوند که محرومیت از حقوق اجتماعی است.

بنابراین به مدت یک ماه یعنی تا اول آبان ماه ۹۸ مسؤولان مهلت اعلام اموال خود را دارند و مسؤولانی که بعد از اجرای قانون یعنی بعد از ۲۹ آذر ۹۴ عهده دار مسؤولیت شده اند و دوره مسؤولیتشان تمام شده است نیز باید اموالشان را اعلام کنند.

آنها باید بعد از دریافت حساب کاربری «ثنا» از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تا پایان آبان ماه دارایی‎ها و اموال خود را در سامانه مذکور به آدرس https://residegi.adliran.ir اظهار کنند.

290 نماینده مجلس که هم اکنون به دلیل درگذشت 2 نماینده و انتقال یکی دیگر به شورای نگهبان 287 نفر هستند باید به عنوان بخشی از 250 هزار مدیر و مسئول اموال و دارایی خود را در سامانه قوه قضائیه ثبت کنند.

آخرین وضعیت اعلام اموال نمایندگان مجلس به قوه قضاییه به علاوه مواضع وکلای ملت در این باره را در جدول زیر بخوانید:

نامحوزه انتخابیهوضعیت اعلام اموال
مسعود پزشکیانتبریزدر حال ثبت اطلاعاتم هستم
عبدالرضا مصرینایب رئیس مجلسثبت کرده‌ام ؛ در دوران حضورم در دولت اموالم را به قوه قضائیه اعلام کرده و در مجلس هم ادامه می‌دهم
علیرضا رحیمیتهراندر حال ثبت اموالم هستم
سید امیرحسین قاضی زاده هاشمیمشهداموالم را ثبت کرده‌ام
حسینعلی شهریاریزاهداندر حال ثبت اموالم هستم
محمود بهمنیساوجبلاغدر حال ثبت اموالم در قوه قضائیه هستم
علیرضا محجوبتهرانطبق قانون در حال ثبت اطلاعاتم هستم
بهروز نعمتیتهرانطبق قانون باید اموالم را اعلام کنم
احمد امیرآبادی فراهانیقمدر حال ثبت دارایی‌ام در سامانه قوه قضائیه هستم
مصطفی کواکبیانتهرانحتما اموالم را در سامانه قوه قضائیه ثبت می‌کنم
اللهیار ملکشاهیخرم آباددر حال ثبت اموالم هستم ؛ الزام اعلام دارایی اثرات خودکنترلی بر نماینده دارد
محمود صادقیتهراندر حال ثبت اموالم هستم ؛ اعلام اموال نماینده عاملی برای پیشگیری از سواستفاده است
عبدالرضا عزیزیشیروان در حال ثبت اموالم هستم ؛ شفافیت اموال اعتماد مردم به نماینده را زیاد می‌کند
محمد جمالی نوبندگانیفسادر حال ثبت اموالم هستم ؛ مردم باید میزان دارایی نماینده را بدانند
رسول خضریپیرانشهرثبت خواهم کرد ؛ ثبت دارایی نماینده مانع از رانت خواری و فساد می‌شود
سید راضی نوریشوشدر حال ثبت اموالم هستم ؛ عدم اعلام اموال نماینده تهمت‌ و رانت‌ها را افزایش می‌دهد
محمدرضا صباغیان بافقیمهریزثبت کرده‌ام ؛ دارایی نماینده باید عمومی منتشر شود
محمدحسین قربانیآستانه اشرفیهدر حال ثبت اموالم هستم ؛ مبارزه با فساد نمایندگان را بعد از اعلام اموال آغاز کنیم
محمد محمودی شاه‌نشینشهریارثبت خواهم کرد ؛ اعلام اموال نماینده مانع از ظهور و بروز فاسد خواهد شد
حبیب‌الله دهمردهزابلثبت کرده‌ام ؛ پیش قدم ثبت دارایی‌ام در سامانه قوه قضائیه هستم
کارن خانلریمسیحیان ارمنی شمالدر حال ثبت اطلاعاتم هستم ؛ در ساده‌زیستی باید از حضرت امام (ره) الگوگیری کنیم
سیامک مره‌صدقکلیمیاندر حال ثبت اطلاعاتم در سامانه قوه قضائیه هستم
سید احسن علویسنندجدر حال ثبت اطلاعاتم هستم ؛ اعلام اموال نماینده باید ترمزی برای مال‌اندوزی نامشروع باشد
مجید ناصری‌نژاد شادگانهم اموالم را ثبت می‌کنم و هم اعلام
عزت الله یوسفیان ملاآملدر حال ثبت اطلاعاتم هستم ؛ نماینده بزرگترین نافع اعلام اموال به جامعه است
علی ابراهیمیشازنداموالم را ثبت کرده‌ام ؛ اعلام دارایی نماینده یعنی اتاق شیشه‌ای
حسن کامراناصفهاناموالم را ثبت کرده‌ام ؛ اعلام دارایی نماینده اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد
حسن لطفیرزندر حال ثبت اموالم در سامانه هستم
اکبر رنجبرزادهاسدآباددر حال ثبت اطلاعاتم هستم‌ ؛ هیچ کس حق سرپیچی از قانون اعلام اموال نماینده را ندارد
محمد مهدی مفتحتویسرکاندر حال ثبت اطلاعاتم هستم ؛ اعلام دارایی نماینده الزام آور است
رحیم زارعنماینده آبادهدر حال ثبت اطلاعاتم هستم ؛ اموال اطرافیان نماینده و دفترش هم باید رصد شود
علیرضا سلیمیمحلاتاموالم را ثبت کرده‌ام ؛ اعلام دارایی نماینده مانع از دنیاطلبی‌ها خواهد شد
محمدرضا امیرحسنخانیفردوسدر حال ثبت اطلاعاتم هستم ؛ مردم نامحرم نیستند و باید اموال نماینده را بدانند
علی اکبر کریمیاراکاموالم را ثبت کرده‌ام ؛ اعلام اموال نماینده عاملی برای کنترل فساد در مجلس است
احمد بیگدلی خدابندهدر حال ثبت اطلاعاتم هستم ؛ دارایی نماینده محرمانه نیست
محمدعلی پورمختارکبودرآهنگدر حال ثبت اطلاعاتم هستم ؛ شفافیت اموال نماینده برای جامعه مفید است
سید جواد حسینی‌کیاسنقردر حال ثبت اطلاعتم هستم ؛ موکل باید بداند اموال وکیل‌شان در مجلس چقدر است
محمدرضا نجفیتهراندر حال ثبت اطلاعاتم هستم
عباس گودرزیبروجرددر سامانه اعلام کرده‌ام
محمدرضا منصوریساوهدر حال ثبت اطلاعاتم هستم ؛ از بین رفتن فساد با اعلام دارایی نماینده به قوه قضائیه
فرهاد فلاحتی قائناتبه زودی اموالم را در سامانه قوه قضائیه ثبت خواهم کرد
جواد کریمی‌قدوسی مشهد اموالم را ثبت کرده‌ام ؛ همواره در دوران انتخابات لیست اموالم را اعلام کرده‌ام
ولی ملکیمشکین شهردر حال ثبت اطلاعاتم هستم ؛ با ثبت دارایی نماینده کسی نمی‌تواند به نماینده مجلس انگ بزند
جلال میرزاییایلامدر حال ثبت اطلاعاتم هستم ؛ امبارزه با رانت نمایندگی مجلس با رصد اموال و دارایی‌ها محقق می‌شود
ضیاءالله اعزازی‌ملکیبنابدر حال ثبت اطلاعاتم در سامانه قوه قضائیه هستم
محمد جواد کولیوندکرجدر حال ثبت اطلاعاتم هستم ؛ اعلام اموال نماینده راه رسیدن به اموال نامشروع را می‌بندد
محمدحسین حسین‌زاده بحرینیمشهدثبت کرده‌ام ؛ ثبت دارایی نماینده در قوه قضائیه موجب اصلاح رفتار او خواهد شد
اسدالله قره‌خانیعلی آباد کتولدر حال ثبت اطلاعاتم هستم و نباید استثنایی باشد
اصغر سلیمیسمیرم در حال ثبت اموالم هستم
اسدالله عباسیرودسردر حال ثبت اطلاعاتم هستم ؛ در دوران حضور در وزارت تعاون این را کردم و در مجلس هم ادامه خواهم داد
نصرالله پژمان فرمشهددر حال ثبت اطلاعاتم در سامانه قوه قضائیه هستم
محمد قمیپاکدشتدر حال ثبت اطلاعاتم هستم ؛ مردم باید بدانند اموال نماینده چه میزانی است
ابوالفضل ابوترابینجف آباددارایی‌ام را ثبت کرده‌ام ؛ محرمانه بودن اموال نمایندگان وجاهت قانونی و شرعی ندارد
حسن نوروزیرباط کریمدر حال ثبت اطلاعاتم هستم ؛ باید محرمانه بودن دارایی نماینده را لغو کنیم
یحیی کمالی پورجیرفتدر حال ثبت اطلاعاتم هستم ؛ همه باید همانند مردم حوزه انتخابیه‌ از دارایی‌هایم مطلع باشند
سید احسان قاضی زاده هاشمیفریماندر حال ثبت اطلاعاتم هستم ؛ مردم باید به‌عینه اموال نماینده را در سامانه قوه قضائیه ببینند
هاجر چنارانینیشابوراموالم را در سامانه قوه قضائیه اعلام خواهم کرد
محمد کاظمیملایردر حال ثبت اطلاعاتم در سامانه قوه قضائیه هستم
محمد مهدی افتخاریفومندر حال ثبت اطلاعاتم هستم ؛ اعلام شفاف دارایی‌ نماینده بزرگ‌ترین پرهیز دهنده فساد است
جبار کوچکی نژادرشتاموالم را ثبت کرده‌ام
احد آزادی خواهملایراطلاعات اموالم را ثبت کرده‌ام ؛ مردم باید بدانند نماینده‌شان در مجلس چه میزان دارایی دارد
احمد انارکی محمدیرفسنجاندر حال ثبت اطلاعاتم هستم ؛ دارایی را منتشر خواهم کرد
علی ساریاهوازدر حال ثبت اطلاعات اموالم هستم ؛ حق مردم است بدانند نماینده‌شان در مجلس چه میزان اموال دارد
کاظم دلخوشصومعه سرادر حال ثبت اطلاعات اموالم هستم ؛ باید همه نمایندگان مجلس شفافیت مالی داشته باشند
قاسم میرزایی نیکودماونددر حال ثبت اطلاعات اموالم هستم ؛ چرتکه اموال  و دارایی نماینده مجلس علاوه بر قوه قضائیه، مردم هستند
محمد عزیزیابهردر حال ثبت اطلاعات اموالم در قوه قضائیه هستم
سید محسن علویلامرددر حال ثبت اطلاعاتم هستم ؛ من قانون اعلام اموال را اجرا می‌کنم
جلیل رحیمی جهان آبادیتربت جامدر حال ثبت اطلاعاتم هستم ؛ مردم باید از میزان اموال نماینده مطلع باشند
محسن بیگلریسقزدر حال ثبت اطلاعاتم هستم ؛ ثبت دارایی نماینده مجلس از تخلف جلوگیری می‌کند
مجتبی ذوالنوریقماطلاعاتم را ثبت کرده‌ام ؛ نماینده مجلس باید نسبت به دیگران در ثبت اموالش سبقت بگیرد
محمدرضا پورابراهیمیکرماناطلاعاتم را ثبت کرده‌ام ؛ ثبت اموال نماینده بخشی از زیرساخت مبارزه با فساد است
حمیدرضا حاجی باباییهمدانبه زودی فهرست اموال خود را در سامانه قوه قضائیه ثبت خواهم کرد
اکبر ترکیفریدون شهردر حال ثبت اطلاعات اموالم هستم؛ ثبت دارایی در قوه قضائیه سلامت نماینده را تایید می‌کند
حسینعلی حاجی دلیگانیشاهین شهردر حال ثبت اموالم در قوه قضائیه هستم
سید ناصر موسوی لارگانیفلاورجاندر حال ثبت اطلاعات اموالم هستم ؛ مردم حق دارند بدانند نمایندگان چقدر درآمد دارند
ولی داداشیآستارادر حال ثبت اطلاعات اموالم هستم؛ مردم نامحرم نیستند
سیده حمیده زرآبادیقزوینچیزی به نام من نیست ولی با این حال  اطلاعات اموالم را در قوه قضائیه ثبت خواهم کرد
سیده فاطمه حسینیتهراندر حال ثبت اطلاعات دارایی‌ام هستم ؛ من از قانون ثبت اموالم تبعیت می‌کنم
علی سبحانی‌فرسبزوارهنوز فرصت اطلاعاتم را ثبت کنم
محمد حسین فرهنگیتبریزهنوز فرصت اطلاعاتم را ثبت کنم
هادی قوامیاسفراینهنوز فرصت اطلاعاتم را ثبت کنم
عامر کعبیآباداناطلاعات اموالم را ثبت کرده‌ام
احمد صفریکرمانشاهدارایی‌ام را در سامانه قوه قضائیه ثبت کرده‌ام
روح‌الله بابایی صالحقزویناموالم را ثبت کرده‌ام ؛ هنگام انتخابات به مردم شفاف اعلام کردم
علی وقفچیزنجانچیزی ندارم که ثبت کنم ولی با این حال اطلاعاتم را ثبت خواهم کرد
عباس پاپی‌زادهدزفولدر حال ثبت اطلاعاتم در سامانه هستم
غلامرضا حیدریتهراندر حال ثبت اطلاعاتم هستم
معصومه آقاپور علیشاهیشبسترفرصت نکردم اطلاعاتم را ثبت کنم
شهاب الدین بی‌مقدارتبریزهنوز فرصت ثبت اموالم را در قوه قضائیه پیدا نکرده‌ام
سمیه محمودیشهرضاهنوز فرصت نکردم اطلاعات دارایی‌ام را در سامانه ثبت کنم
محمد خالدیلردگانوقتی به مجلس آمدم اموالم را ثبت می‌کنم
اردشیر نوریانشهرکرداصلا این موضوع را دنبال نکرده‌ام ولی طبق قانون باید اطلاعاتم را ثبت کنم
حمید گرمابینیشابوردر زمان انتخابات اموالم را به مردم اطلاع دادم و در سامانه هم اطلاعاتم را بارگذاری خواهم کرد
محمد نعیم امینی فردایرانشهرطبق قانون باید اموالم را به قوه قضائیه اعلام کنم و در حال ثبت اطلاعاتم هستم
علیم یارمحمدیزاهداندارایی‌ام عادی است و آنرا به قوه قضائیه اعلام خواهم کرد
زهرا سعیدی مبارکهمبارکهدر حال ثبت اطلاعات اموالم هستم
امیر خجستههمدانثبت کرده‌ام
محمد حسینیتفرشدر حال ثبت اموالم هستم
محمد اسماعیل سعیدیتبریزدر حال ثبت اطلاعات اموالم هستم
جواد کاظم نسباهوازدر حال ثبت اطلاعاتم هستم ؛ دارایی نماینده باید طبق قانون به قوه قضائیه اعلام شود
منابع : ناموجود
نویسندگان : ناموجود
چه امتیازی می دهید؟
5 / 0
[ 0 رای ]

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی : 10439
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.


تبليغات تبليغات تبليغات تبليغات